Is réimse é paiteolaíochtaí urlabhra ina n-oibríonn teiripeoirí urlabhra go minic. Tugtar cur i bhfeidhm (níos forleithne) teicneolaíochtaí chun seirbhísí athshlánaithe a leathnú lasmuigh de shuíomh na n-othar seachtrach - an duine gairmiúil a nascadh leis an othar nó le gairmithe éagsúla chun measúnuithe agus cóireálacha a dhéanamh - Tele.

Is éard atá i gceist le teile-athshlánú ná réimse teile-cógaisíochta a úsáideann ranna sláinte sna Stáit Aontaithe chun an bhearna idir suíomhanna cúraim leighis do dhaoine fásta éagsúla a dhúnadh. Baineann Roinn Sláinte na Stát Aontaithe úsáid rathúil as seirbhísí teile-cógaisíochta chun sláinte a chur chun cinn trí speisialtóireachtaí míochaine agus comhthéacsanna éagsúla a chomhtháthú i bhfoirmíochtaí éagsúla chun na torthaí othar is fearr a bhaint amach.

Úsáidtear cineálacha éagsúla teile-athshlánúcháin agus áirítear leo monatóireacht sioncrónach agus asincrónach, iargúlta ar othair agus úsáid aipeanna chun sláinte a chur chun cinn.
Tá cuid mhór litríochta ar fáil chun tacú le húsáid teile-athshlánaithe i gcúram othar aosach; Is samplaí iad Cochrane ó 2013[2] a thuairiscíonn éifeachtacht an teileachumarsáide i measc daoine a d’fhulaing stróc, agus foilseachán 2015 le Molini agus a chomhghleacaithe[3] a rinne scrúdú ar chur i bhfeidhm seirbhísí teile-cógaisíochta ar neamhoird cumarsáide agus slogtha ag cur béime ar thorthaí dearfacha, mar shampla an cóimheas costais is tairbhe d’athshlánú agus infheidhmeacht mhéadaithe mar aon le sástacht othar.
D’fhonn an fhaisnéis atá ar fáil a leathnú, Kristen agus Joneen[1] a rinneadh in 2019 (agus a foilsíodh in 2020) athbhreithniú córasach ar an litríocht eolaíoch a bhaineann le teile-athshlánú i seirbhísí a bhaineann le paiteolaíochtaí cainte.


Seo athbhreithniú a dhéanamh ar baineann sé leis an taighde a táirgeadh ó 2014 go 2019 maidir le daonraí aosacha a bhfuil aphasia ainsealach orthu, neamhoird a bhaineann le Parkinson, dysphagia agus aphasia forásach bunscoile. Roghnaíodh 31 staidéar leis na cuspóirí seo a leanas:

  • Scrúdaigh infheidhmeacht agus éifeachtacht an teileachumarsáide aosach laistigh de sheirbhísí d’aosaigh le lagú cainte.
  • Déan meastóireacht mhionsonraithe ar na cóireálacha cianda-mhaoirsithe chun faisnéis a fháil maidir leis na daoine gairmiúla atá i gceist, an trealamh agus na suíomhanna a úsáidtear (mar shampla, sa bhaile nó go cianda idir clinicí éagsúla).

Sa taighde a breithníodh, rinne teiripeoirí urlabhra cumarsáid le hothair trí fhíschomhdháil trí úsáid a bhaint as bogearraí tráchtála (Skype, Zoom, srl.) Agus bogearraí taighde saincheaptha, agus áiríodh ar na gairis ríomhairí, táibléad agus córais iomlána le haghaidh teileachomhdhála.

Tacaíonn torthaí an athbhreithnithe chórasaigh seo le bunús an ailt seo, eadhon oiriúnacht an teile-athshlánaithe chun neamhoird urlabhra a chóireáil san othar aosach. Faigheann na húdair fianaise ar éifeachtúlacht agus infheidhmeacht an chleachtais teileachumarsáide, go háirithe i mód sioncrónach agus físchomhdháil; tá torthaí dearfacha léirithe ag na seirbhísí a cuireadh i bhfeidhm go cianda i dtithe na n-othar, is dócha, a bhuíochas leis an iarratas i dtimpeallacht cumarsáide níos nádúrtha ná i gclinicí.

Mar fhocal scoir, tá an ceann a thuairiscítear cumraithe mar réimse atá ag teacht chun cinn agus ag forbairt le haghaidh teiripe urlabhra, ach tá tionscadail taighde láidre fós ag teastáil, lena n-áirítear staidéir thurgnamhacha a úsáid chun il-athróga a rialú, chun éifeachtacht na seirbhísí teileachumarsáide a chinneadh go cinntitheach. Ina theannta sin, d’fhéadfadh taighde sa todhchaí ról agus tionchar soláthraithe cúram sláinte iargúlta a shoiléiriú, ag cabhrú leo cúnamh teicniúil nó praiticiúil níos fearr a sholáthar dá n-othar laistigh de sheirbhísí athshlánaithe urlabhra.

Ár n-ábhar le haghaidh aphasia

Is féidir gach aip a úsáid ar líne saor in aisce. Chun na feidhmchláir ghréasáin a úsáid fiú as líne ar do ríomhaire agus chun tacú lenár gcuid oibre is féidir é a dhéanamh íoslódáil aphasia KIT. Tá 5 aip gréasáin sa bhailiúchán seo (Scríobh an focal, Léamhthuiscint, Siollaí a ainmniú, siollaí a aithint agus Tábla siollaí) le húsáid ar ríomhaire agus níos mó ná míle leathanach de chártaí le gníomhaíochtaí le priontáil, táblaí cumarsáide agus ábhair éagsúla.

Tá trí bhailiúchán mór gníomhaíochtaí cruthaithe againn ar an teanga PDF de réir limistéir:

Le haghaidh alt teoiriciúil arapáia is féidir leat cuairt a thabhairt ár gcartlann.

Tosaigh ag clóscríobh agus brúigh Enter chun cuardach a dhéanamh

Cóireáil shéimeantach sa duine fásta