Mar a thugann teideal an ailt le tuiscint, táimid dírithe cheana féin ar an ábhar seo, iad beirt ag caint faoi teicnící éifeachtacha, beirt ag labhairt faoi neuromites agus teicnící neamhéifeachtacha. Rinneamar saincheaptha freisin chun an fhoghlaim a éascú i láthair neamhoird áirithe (mar shampla, disléicse e easnamh cuimhne oibre).
Níos mionsonraithe, ag tagairt do cheann amháin athbhreithniú a dhéanamh ar le Dunlosky agus a chomhghleacaithe[1], bhí a liosta de 10 dteicníc pas a fháil sa ghrinnscrúdú ar thaighde eolaíoch, cuid acu an-éifeachtach agus cuid eile nach bhfuil an-úsáideach, ag cur síos ar a gcuid buanna agus laigí.
Ba mhaith linn inniu an óráid a tosaíodh roimhe seo a nuashonrú agus déanfaimid athbhreithniú 6 teicníc; déanfar cuid acu seo a athdhéanamh i gcomparáid leis an alt roimhe seo, cuid eile a fheicfimid den chéad uair. Na teicnící seo go léir, de réir athbhreithnithe ar an litríocht a mbeidh Weinstein agus a chomhghleacaithe ag brath orainn[2], tá rud amháin acu i gcoiteannas: tá siad uile éifeachtach.

Cad iad na teicnící seo?

1) CLEACHTAS DÁILEADH

I cosa consiste
Is ceist í na céimeanna staidéir a chur siar agus, thar aon rud eile, athbhreithniú a dhéanamh orthu seachas iad a dhíriú in aon seisiún amháin (nó cúpla seisiún dlúth). Is é an rud a tugadh faoi deara ná, ar an méid céanna ama a chaitear ar athbhreithnithe, go bhfoghlaimíonn daoine a dhéanann na gníomhaíochtaí seo i seisiúin a spásáiltear le himeacht ama níos gasta, agus go bhfanann an fhaisnéis níos cobhsaí sa chuimhne.


Samplaí de conas é a chur i bhfeidhm
D’fhéadfadh sé a bheith úsáideach ócáidí a chruthú a bheidh tiomnaithe d’athbhreithniú a dhéanamh ar na hábhair a clúdaíodh sna seachtainí nó sna míonna roimhe sin. Mar sin féin, d’fhéadfadh sé go mbeadh sé deacair air seo mar gheall ar an am teoranta atá ar fáil, mar aon leis an ngá an clár staidéir iomlán a chlúdach; áfach, is féidir spásáil na seisiún athbhreithnithe a bhaint amach gan an iomarca trioblóide do mhúinteoirí má thógann múinteoirí cúpla nóiméad sa rang athbhreithniú a dhéanamh ar fhaisnéis ó cheachtanna roimhe seo.
D’fhéadfadh modh eile a bheith i gceist leis an ualach a eagrú do na hathbhreithnithe a dháiltear le himeacht ama a tharmligean chuig na mic léinn. Ar ndóigh, is fearr a d’oibreodh sé seo le mic léinn ardleibhéil (mar shampla, an mheánscoil uachtarach). Ó tharla go bhfuil réamhphleanáil de dhíth ar an spásáil, áfach, tá sé riachtanach go gcabhróidh an múinteoir leis na mic léinn a gcuid staidéir a phleanáil. Mar shampla, d’fhéadfadh múinteoirí a mholadh go ndéanfadh mic léinn seisiúin staidéir a sceidealú ar laethanta a mhalartaíonn leo siúd ar a ndéantar staidéar ar ábhar áirithe sa seomra ranga (mar shampla, seisiúin athbhreithnithe sceidil ar an Máirt agus ar an Déardaoin má mhúintear an t-ábhar ar scoil. Dé Luain agus Dé Céadaoin) .

tábhachta
Baineann an chéad chriticiúlacht leis an mearbhall a d’fhéadfadh a bheith ann idir spásáil na n-athbhreithnithe agus síneadh simplí an staidéir; i ndáiríre, foráiltear go príomha leis an teicníc go gcuirtear na céimeanna athbhreithnithe ar athló le himeacht ama. Cé go bhfuil na héifeachtaí dearfacha ar eolas cheana féin maidir le spásáil na gcéimeanna athbhreithnithe, níl eolas maith ar éifeachtaí an staidéir iarchurtha.
An dara critéar ná go mb’fhéidir nach mbraitheann mic léinn compordach le cleachtas dáilte toisc go gceaptar go bhfuil sé níos deacra ná athbhreithnithe tiubhaithe sa chéim staidéir chéanna. Freagraíonn an dearcadh seo, ar bhealach áirithe, leis an réaltacht ós rud é, ar thaobh amháin, go bhfuil sé níos deacra faisnéis a aisghabháil agus, ar an taobh eile, is cosúil go n-oibríonn an dianchleachtas staidéir (tá sé níos gasta), thuas ar fad in imthosca nach bhfuil an staidéar dírithe ach ar scrúdú a rith. Mar sin féin, caithfear úsáideacht an chleachtais dáilte a mheas i gcónaí nuair atá sé tábhachtach faisnéis a choinneáil i gcuimhne ar feadh i bhfad.

Gnéithe nach mór a shoiléiriú fós
Tá easpa taighde ann a dhéanann staidéar ar na héifeachtaí a bhaineann le fadú an staidéir ar fhaisnéis éagsúil le himeacht ama, ag iarraidh a thuiscint an bhfuil feidhm ag an méid a dúradh le haghaidh na n-athbhreithnithe spás-ama sa chás seo freisin.
Seachas úsáideacht gan amhras an chleachtais dáilte, ba cheart a thuiscint an bhfuil céim dianchleachtais riachtanach nó inmholta freisin.
Níor soiléiríodh riamh cad é an t-eatramh is fearr idir na céimeanna athbhreithnithe agus aisghabháil faisnéise ionas go n-uasmhéadaítear an fhoghlaim.

2) CLEACHTASINTERLEAVED '

I cosa consiste
Is éard atá sa teicníc seo ná dul i ngleic le smaointe nó cineálacha éagsúla fadhbanna in ord, seachas an modh is coitianta chun dul i ngleic le leaganacha den fhadhb chéanna i seisiún staidéir ar leith. Tástáladh é arís agus arís eile le coincheapa matamaitice agus fisice a fhoghlaim.
Tá hipitéis ann gurb é an leas a bhaineann an teicníc seo ná ligean do mhic léinn an cumas a fháil an modh ceart a roghnú chun cineálacha éagsúla fadhbanna a réiteach seachas an modh féin a fhoghlaim agus ní cathain is ceart é a chur i bhfeidhm.
I ndáiríre, cuireadh an cleachtas ‘idirdhuilleogach’ i bhfeidhm go rathúil freisin ar chineálacha eile ábhar foghlama, mar shampla, sa réimse ealaíne lig sé do mhic léinn foghlaim níos fearr saothar áirithe a cheangal leis an údar ceart.

Sampla de conas é a chur i bhfeidhm
Is féidir é a chur i bhfeidhm ar go leor bealaí. Sampla de seo is ea fadhbanna a mheascadh a bhaineann le toirt na solad éagsúil a ríomh (in ionad go leor cleachtaí comhleanúnacha a dhéanamh leis an gcineál céanna solad).

tábhachta
Dhírigh an taighde ar mhalartú cleachtaí idirnasctha, dá bhrí sin, is gá a bheith cúramach gan ábhar atá ró-éagsúil óna chéile a mheascadh (tá easpa staidéir air seo). Ó tharla go bhfuil sé éasca do mhic léinn níos óige mearbhall a dhéanamh ar an gcineál seo malartaithe neamhriachtanach (agus b’fhéidir atáirgthe) leis an malartú níos úsáidí ar fhaisnéis idirghaolmhar, b’fhéidir go mbeadh sé níos fearr do mhúinteoirí mac léinn níos óige deiseanna a chruthú le haghaidh ‘cleachtas idirdhuilleogach’ san obair bhaile agus tráth na gceist.

Gnéithe nach mór a shoiléiriú fós
An stopann dul ar ais chuig ábhair roimhe seo arís agus arís eile le linn an tseimeastair ag foghlaim faisnéise nua? Conas is féidir faisnéis sean agus nua a mhalartú? Conas a chinntear an chothromaíocht idir faisnéis sean agus faisnéis nua?

3) CLEACHTAS ATHCHÓIRIÚ / FÍONRAÍ

I cosa consiste
Tá sé ar cheann de na teicnící is éifeachtaí agus is éasca le cur i bhfeidhm. Go simplí, is ceist í an rud a ndearnadh staidéar air cheana a thabhairt chun cuimhne, trí fhéin-seiceáil agus trí sheiceálacha foirmiúla. Cuidíonn an gníomh an-mhór le faisnéis a mheabhrú ó chuimhne le faisnéis a chomhdhlúthú. Oibríonn an cleachtas seo fiú má dhéantar an fhaisnéis a mheabhrú gan í a chur in iúl. Rinneadh tástáil ar an éifeachtúlacht freisin trí na torthaí a chur i gcomparáid le mic léinn a chuaigh, in ionad faisnéis a mheabhrú ó chuimhne, chun an fhaisnéis a ndearnadh staidéar orthu roimhe seo a athléamh (bhí an cleachtas aisghabháil ó chuimhne níos fearr sna torthaí!).

Sampla de conas é a chur i bhfeidhm
Bealach an-simplí le hiarratas a dhéanamh is ea cuireadh a thabhairt do mhic léinn gach rud is cuimhin leo faoi ábhar áirithe a ndearnadh staidéar air a scríobh síos.
Bealach simplí eile is ea ceisteanna tástála a sholáthar do mhic léinn le freagairt tar éis dóibh staidéar a dhéanamh ar rud éigin (idir lámha nó ag deireadh na céime staidéir) nó moltaí a sholáthar chun faisnéis a thabhairt chun cuimhne nó iarraidh orthu léarscáileanna coincheapa a chruthú ar an ábhar bunaithe ar an faisnéis is cuimhin leo.

tábhachta
Braitheann éifeachtacht na teicníochta go pointe áirithe ar rath in iarrachtaí faisnéis a aisghabháil ó chuimhne agus, ag an am céanna, ní gá go mbeadh an tasc ró-shimplí chun an rath seo a ráthú. Más rud é, mar shampla, go gclúdaíonn an mac léinn an fhaisnéis díreach tar éis í a léamh agus ansin í a athdhéanamh, ní athghairm í ó chuimhne fadtéarmach ach cothabháil shimplí sa chuimhne oibre. Os a choinne sin, má tá an rath thar a bheith íseal ní dócha go mbeidh an cleachtas seo úsáideach.
Chomh maith leis sin, má tá léarscáileanna coincheapa cruthaithe agat chun cuimhní a chobhsú, tá sé tábhachtach go ndéantar é seo de chroí toisc nár éirigh chomh héifeachtach sin le faisnéis a chomhdhlúthú trí na mapaí a chruthú trí fhéachaint ar ábhair staidéir.
Mar fhocal scoir, tá sé tábhachtach an imní a d’fhéadfadh a bheith ina chúis le húsáid tástálacha a chur san áireamh; tugadh chun suntais i ndáiríre go bhfuil imní in ann buntáistí cuimhne na teicníochta seo a laghdú (gan a bheith in ann an fachtóir imní a dhíchur go hiomlán, is féidir comhréiteach maith a chur chun ceisteanna a chur ar dóigh go mbeidh an mac léinn in ann iad a fhreagairt).

Gnéithe nach mór a shoiléiriú fós
Ní mór a shoiléiriú fós cad é an leibhéal deacrachta is fearr is féidir i gceisteanna na tástála.

4) PRÓISEÁIL (CEISTEANNA PRÓISEÁLA)

I cosa consiste
Is éard atá sa teicníc seo faisnéis nua a nascadh le heolas atá ann cheana. Tá roinnt léirmhínithe ann maidir lena fheidhmiú; uaireanta labhraímid faoi fhoghlaim níos doimhne, uaireanta eile maidir le faisnéis a atheagrú i gcuimhne.
I mbeagán focal, is éard atá ann idirghníomhú leis an mac léinn trí cheisteanna a chur faoi na hábhair a ndéantar staidéar orthu, agus é mar aidhm aige a threorú na naisc loighciúla idir an fhaisnéis a foghlaimíodh a mhíniú.
Is éard atá i gceist leis seo go léir, chomh maith le dul i bhfabhar coincheapa a chur de ghlanmheabhair, méadú ar an gcumas an méid atá foghlamtha a leathnú go comhthéacsanna eile.

Sampla de conas é a chur i bhfeidhm
Is é an chéad mhodh iarratais ach cuireadh a thabhairt don mhac léinn códú na faisnéise atá á staidéar a dhoimhniú trí cheisteanna a chur air mar "conas?" nó cén fáth? ".
Féidearthacht eile is ea do mhic léinn an teicníc seo a chur i bhfeidhm iad féin, mar shampla, trí rá os ard cad iad na céimeanna a chaithfidh siad a ghlacadh chun cothromóid a réiteach.

tábhachta
Agus an teicníc seo á húsáid tá sé tábhachtach go bhfíoraíonn mic léinn a gcuid freagraí lena n-ábhar nó leis an múinteoir; nuair a bhíonn an t-ábhar a ghintear tríd an gceist phróiseála lag, féadann sé seo an fhoghlaim a dhéanamh níos measa.

Gnéithe nach mór a shoiléiriú fós
Bheadh ​​sé úsáideach do thaighdeoirí tástáil a dhéanamh ar an bhféidearthacht an teicníc seo a chur i bhfeidhm cheana féin sna céimeanna luatha de léamh na gcoincheap atá le foghlaim.
Tá sé fós le feiceáil an mbaineann mic léinn leas as ceisteanna féin-ghinte nó an bhfuil sé níos fearr na ceisteanna leantacha a chur ar dhuine eile (an múinteoir mar shampla).
Ní léir freisin cé mhéid a chaithfidh mac léinn a bheith buanseasmhach ag lorg freagra nó cad é an leibhéal ceart scileanna agus eolais a fuarthas le go mbeidh sé in ann leas a bhaint as an teicníc seo.
Baineann amhras deiridh le héifeachtúlacht: ní mór amanna staidéir a mhéadú chun an teicníc seo a láimhseáil; an bhfuil sé buntáisteach go leor nó an bhfuil sé níos áisiúla brath ar theicnící eile, mar shampla, an cleachtas maidir le fíorú (féin)?

5) SAMPLAÍ CONCRETE

I cosa consiste
Ní theastaíonn réamhrá mór ón teicníc seo. Is ceist í samplaí praiticiúla a chomhcheangal le mínithe teoiriciúla.
Níl éifeachtacht i gceist agus tá sé bunaithe ar an bhfíric go bhfuil sé níos deacra coincheapa teibí a thuiscint ná cinn nithiúla.

Sampla de conas é a chur i bhfeidhm
Níl mórán le tuiscint faoin teicníc seo; ní nach ionadh, údair an athbhreithnithe óna bhfuilimid ag glacadh na faisnéise seo[2] an teicníc seo a aithint mar an teicníc is mó a luadh i leabhair oiliúna múinteoirí (i.e. i thart ar 25% de na cásanna).
Mar sin féin, is féidir go mbeadh sé ina chuidiú a fhios gur féidir le mic léinn a mhíniú go gníomhach cén chuma atá ar dhá shampla, agus iad a spreagadh chun an phríomhfhaisnéis bhunúsach a bhaint astu féin cuidiú leis an dara ceann a ghinearálú.
Ina theannta sin, is cosúil go méadóidh sé buntáiste na teicníochta seo má thugtar níos mó samplaí den rud céanna.

tábhachta
Taispeánadh gur gnách le coincheap a mhíniú agus sampla neamhréireach a thaispeáint níos mó a fhoghlaim faoin sampla praiticiúil (mícheart!). Is gá, dá bhrí sin, aird ar leith a thabhairt ar na cineálacha samplaí a thugtar maidir leis an bhfaisnéis a theastaíonn uainn a bheith á foghlaim; mar sin caithfidh na samplaí a bheith bainteach go maith leis an bpríomhábhar.
Tá baint ag an dóchúlacht go n-úsáidfear sampla i gceart, is é sin, prionsabal teibí ginearálta a eachtarshuíomh, le méid máistreachta ábhar an dalta. Beidh claonadh ag mic léinn a bhfuil níos mó taithí acu bogadh i dtreo príomhchoincheapa níos éasca, is iondúil go bhfanfaidh mic léinn nach bhfuil an oiread taithí acu ar an dromchla níos mó.

Gnéithe nach mór a shoiléiriú fós
Níor sainíodh fós an méid is fearr samplaí chun dul i bhfabhar ginearálú na gcoincheap atá le foghlaim.
Níl sé soiléir ach an oiread an chothromaíocht cheart atá ann idir an leibhéal astarraingthe agus an leibhéal beachta ba chóir a bheith ag sampla (má tá sé ró-theibí, b’fhéidir go bhfuil sé ró-dheacair a thuiscint; má tá sé ró-nithiúil, b’fhéidir nach mbeadh sé úsáideach go leor chun an coincheap gur mhaith leat a mhúineadh).

6) CÓD DUBLE

I cosa consiste
Cé mhéad uair a chuala muid “is fiú míle focal pictiúr”? Seo an toimhde ar a bhfuil an teicníc seo bunaithe. Go sonrach, tugann teoiric códaithe dúbailte le tuiscint go bhfeabhsaíonn an fhoghlaim agus an chuimhne an iliomad léirithe den fhaisnéis chéanna a sholáthar, agus go bhfaigheann faisnéis a léiríonn uiríll breise níos éasca (trí phróisis uathoibrithe íomháithe) sochar den chineál céanna.

Sampla de conas é a chur i bhfeidhm
B’fhéidir gurb é an sampla is simplí scéim amhairc a sholáthar den fhaisnéis atá le foghlaim (mar shampla léiriú na cille á cur síos i dtéacs). Is féidir an teicníc seo a chur i bhfeidhm freisin trí iarraidh ar an mac léinn an méid atá á staidéar aige a tharraingt.

tábhachta
Toisc go gcuimhneofar ar íomhánna níos fearr i gcoitinne ná focail, tá sé tábhachtach a chinntiú go bhfuil na híomhánna sin a chuirtear ar fáil do mhic léinn úsáideach agus ábhartha don ábhar a bhfuiltear ag súil go bhfoghlaimeoidh siad.
Ní mór a bheith cúramach agus íomhánna á roghnú taobh le téacs mar go bhféadfadh an iomarca sonraí amhairc tarraingt isteach agus bac a chur ar fhoghlaim.
Tá sé tábhachtach a bheith soiléir nach dtéann an teicníc seo go maith le teoiric na "stíleanna foghlama" (a cruthaíodh a bheith mícheart ina ionad sin); ní ceist í ligean don mhac léinn an módúlacht foghlama is fearr a roghnú (mar shampla, amharc o ó bhéal) ach an fhaisnéis a rith trí bhealaí éagsúla ag an am céanna (mar shampla, amhairc e briathartha, ag an am céanna).

Gnéithe nach mór a shoiléiriú fós
Tá go leor le tuiscint fós faoi chur chun feidhme maidir le déchódú, agus tá gá le níos mó taighde chun a shoiléiriú conas is féidir le múinteoirí leas a bhaint as na buntáistí a bhaineann le hionadaíochtaí iolracha agus barr feabhais íomhá.

CONCLÚID

I dtimpeallacht na scoile tá go leor deiseanna againn na teicnící atá díreach curtha síos a úsáid agus iad a chomhcheangal lena chéile. Mar shampla, is féidir le cleachtas dáilte a bheith an-chumhachtach don fhoghlaim nuair a dhéantar é a chomhcheangal le cleachtas féin-thástálacha (aisghabháil cuimhne). Is féidir na buntáistí breise a bhaineann le cleachtas dáilte a fháil trí fhéin-thástáil a dhéanamh arís agus arís eile, mar shampla, trí thástáil a úsáid chun na bearnaí idir scíthe a líonadh.

Is léir go mbíonn dáileadh athbhreithnithe (cleachtas dáilte) i gceist le cleachtas idirdhuilleogach má athraíonn mic léinn ábhar sean agus nua. D’fhéadfadh samplaí coincréite a bheith ó bhéal agus ó amhairc, agus ar an gcaoi sin códú dúbailte a chur i bhfeidhm freisin. Ina theannta sin, is fearr a oibríonn straitéisí próiseála, samplaí nithiúla, agus códú dúbailte nuair a úsáidtear iad mar chuid den chleachtas aisghabhála (féinthástálacha).

Mar sin féin, níor socraíodh fós an bhfuil na buntáistí a bhaineann leis na straitéisí foghlama seo a chur le chéile breiseán, iolraitheach nó, i gcásanna áirithe, neamh-chomhoiriúnach. Is gá, dá bhrí sin, go ndéanfadh taighde sa todhchaí sainmhíniú níos fearr ar gach straitéis (go háirithe ríthábhachtach maidir le próiseáil agus códú dúbailte), na cleachtais is fearr a shainaithint maidir le cur i bhfeidhm ar scoil, coinníollacha teorann gach straitéise a shoiléiriú agus na hidirghníomhaíochtaí idir na sé straitéis a phléamar anseo a shoiléiriú. .

IS FÉIDIR LIOM IDIR IDIRNÁISIÚNTA IN:

TAGAIRTÍ

Tosaigh ag clóscríobh agus brúigh Enter chun cuardach a dhéanamh

earráid: Tá ábhar cosanta !!