An stróc tá sé ar cheann de na príomhchúiseanna le bás agus míchumas ar domhan i measc an aosaigh. Toisc go dtarlaíonn sé go tobann, is minic a bhíonn a éifeachtaí ar shaol daoine agus ar fholláine síceasóisialta tubaisteach. Is féidir linn an folláine síceasóisialta mar staid sástachta, féinchoincheap arb é is sainairíonna ann féin-ghlacadh, tuiscint ar úsáideacht agus muinín i gcumas duine. Ar an drochuair, bíonn tionchar ag na himeachtaí tar éis na stróc ar an líonra seo de fhachtóirí, smaointe agus iompraíochtaí sóisialta, agus bíonn imní agus dúlagar air.

De réir meastacháin, tuairiscíonn thart ar aon trian de mharthanóirí stróc comharthaí dúlagair, agus tuairiscíonn 20% imní iar-stróc. Tá leitheadúlacht an dúlagair iar-stróc fós ard, fós 5 bliana tar éis na hócáide. Bíonn tionchar suntasach ag deacrachtaí síceasóisialta ar cháilíocht na beatha agus laghdaíonn siad éifeachtacht na seirbhísí athshlánaithe.

Creidtear roimhe seo go bhféadfadh idirghabhálacha spriocdhírithe folláine síceasóisialta a fheabhsú; ar an drochuair, is minic a léirigh a mhalairt a mhalairt. In alt a foilsíodh in 2020, áfach, mhol Kildal Bragstad agus a chomhghleacaithe [1] a idirghabháil bunaithe ar idirphlé chun folláine síceasóisialta a chur chun cinn.


An aidhm a bhí leis éifeachtacht na cóireála ar fholláine síceasóisialta na n-ábhar a mheas 12 mhí tar éis na stróc. Roghnaíodh iad don staidéar 322 duine fásta ar stróc iad le déanaí (4 seachtaine), sannta go randamach don ghrúpa turgnamhach agus rialaithe. Ghlac an grúpa turgnamhach páirt in ocht seisiún aonair 60-90 nóiméad sa chéad sé mhí den stróc.

Ansin bailíodh sonraí a bhaineann le folláine síceasóisialta na n-ábhar ceistneoirí (Ceistneoir Sláinte Ginearálta-28, Scála Cáilíochta Beatha Stróc agus Aphasia-39g, Scála Comhtháthaithe e Ceistneoir aon earra Yale Brown) ag 4-6 seachtaine, ag 6 mhí agus ag 12 mhí tar éis na stróc.

I torthaí níor léirigh an taighde seo aon difríochtaí i bhfolláine síceasóisialta na n-ábhar sa dá ghrúpa ag 12 mhí. Maidir leis na héifeachtaí ar cháilíocht na beatha, fuarthas feabhas le linn na hoibríochta nár coinníodh, áfach, 12 mhí tar éis na stróc.

Ón gcéad staidéar seo is féidir a thabhairt i gcrích, cé gur féidir taighde eile a dhéanamh fós sa réimse seo, níl aon choinníollacha ann faoi láthair idirghabháil bunaithe ar idirphlé a mholadh chun staid dhúlagar agus imníoch na n-othar stróc a laghdú.

Tosaigh ag clóscríobh agus brúigh Enter chun cuardach a dhéanamh