Bunaithe ar an sainmhíniú DSM-5, is neamhord é neamhord hipirghníomhaíochta easnaimh airde (ADHD) arb é is sainairíonna easnamh aird agus léirithe ar hipirghníomhaíocht / ríogacht.

Os a choinne sin, níl an bronntanas barrachais mar chuid d’aon nosography agus mar sin níl a aicmiú bunaithe ar chritéir shainithe. Mar sin féin, ar a laghad sa réimse taighde, is gnách go mbíonn an sainmhíniú bunaithe ar an leibhéal intleachtúil arna thomhas le tástálacha ar leith.

Ón bpeirspictíocht seo, Is é an scór a úsáidtear chun daoine cumasacha a aithint, i bhformhór na gcásanna, comhrann faisnéise (IQ) de 130 ar a laghad. Gné fhadhbúil a bhaineann le daoine leis an lipéad deireanach sin is ea láithreacht féideartha ADHD agus a d’fhéadfadh tarlú go suntasach níos minice de réir roinnt sonraí.[6].


Cé go bhféadfadh tréithe an bharrachais a bheith ina gconstaic chun láithreacht ADHD a bhrath, tá comhaontú níos mó agus níos mó ann maidir le bailíocht an diagnóis seo fiú má tá leibhéal ard intleachtúil ann[2].

Mar sin féin, d’fhéadfadh go mbeadh difríocht idir an léiriú ar ADHD idir daoine a bhfuil IQ ard acu agus iad siúd a bhfuil leibhéal intleachtúil acu laistigh den raon gnáth.

Is chun an cheist seo a fhreagairt go díreach a rinne grúpa taighde staidéar ag imscrúdú tréithe ADHD laistigh den bhronntanas breise[4].

Cad a d’eascair as an taighde?

Thug na scoláirí faoi deara dhá ghné thábhachtacha:

  • Ag comparáid idir na leanaí cumasacha le ADHD agus na leanaí bodhra le ADHD, tháinig sé chun solais, i láthair cumasach, go léiríonn neamhord hipirghníomhaíochta easnaimh airde é féin le níos lú comharthaí neamhchúraim, agus go raibh na leanaí a bhaineann le ríogacht / hipirghníomhaíocht inchomparáide idir an dá ghrúpa. .
  • Ar an iomlán, tuairiscíonn scóir na ndaoine cumasacha le ADHD go bhfuil comharthaí cosúil leo siúd atá ag na leanaí a bhfuil cumas intleachtúil acu agus a bhfuil ADHD orthu.
  • Mar sin féin, i roinnt fo-fearainn ar leith de ADHD, taispeánann na daoine a bhfuil neamhord hipirghníomhaíochta easnaimh orthu tréithe níos suntasaí; mar shampla, i gcomparáid leis an modhnú níos ísle ar ghníomhaíocht mhótair agus ar ghníomhaíocht bhriathartha, mar aon le claonadh níos ísle machnamh a dhéanamh ar cheisteanna.

Mar fhocal scoir ...

Laistigh de dhaonra na ndaoine cumasacha, i gcás amhras faoi ADHD d’fhéadfadh sé a bheith úsáideach suntasacht níos mó a thabhairt d’aon léiriú ar hipirghníomhaíocht / ríogacht (go háirithe maidir le gníomhaíocht mhótair, briathartha agus claonadh chun machnamh a dhéanamh ar cheisteanna), ar a laghad de réir thorthaí na an taighde seo.

Ina theannta sin, is cosúil nach mbeidh tionchar ceannasach ag láithreacht dearlaice barrachais ar léiriú comharthaí ADHD.

Tosaigh ag clóscríobh agus brúigh Enter chun cuardach a dhéanamh