La disléicse forbartha is neamhord foghlama ar leith é (SLD) a léiríonn go bhfuil sé deacair luas agus cruinneas léitheoireachta a fháil. Sna cásanna is déine, tagann an deacracht chun cinn ó na céimeanna is luaithe den litearthacht agus d’fhéadfadh scríbhneoireacht agus ríomh a bheith i gceist leis freisin.

Rinneadh go leor staidéir ar disléicse, chun a cúiseanna agus a tháscairí luatha a shuíomh, agus chun na straitéisí is oiriúnaí a fháil chun méid na bhfadhbanna seo a laghdú. Réimse a bhfuil staidéar níos mó á dhéanamh air ná cosáin chumhachta. Is dian-idirghabhálacha gearrthéarmacha iad na cúrsaí feabhsúcháin, atá dírithe sa chás seo ar luas léitheoireachta agus tuiscint an téacs a mhéadú.

Déanann an staidéar a rinne Bianca Dos agus Simone Capellini [1] i Meitheamh 2020 cur síos ar eispéireas cosán cumhachtaithe bunaithe ar gníomhaíochtaí de ainmniú tapa. Roghnaíodh cúigear mac léinn ón tríú go dtí an cúigiú grád (5-8 bliana), fireann agus baineann, a raibh diagnóis disléicse orthu. Tugadh gach mac léinn:


 • Tástálacha miotail agus léitheoireachta: léamh focail, ní focail, siollaí agus fóinéimí
 • Tástáil tuisceana scríofa: sliocht le 8 gceist ilroghnacha
 • Tástáil tapa ainmniúcháin: ceithre thábla spreagtha le litreacha, dathanna, uimhreacha agus rudaí

Roinneadh an cúrsa ina 10 seisiún foriomlána:

 • 2 sheisiún measúnaithe tosaigh
 • 6 sheisiún de neartú éifeachtach
 • 2 sheisiún meastóireachta deiridh

Ríomhadh éifeachtacht na cóireála leis an Modh Jacobson agus Truax. Léirigh na torthaí feabhsuithe suntasacha i dtástálacha ar:

 • aitheantais
 • Meafonology
 • Athrá focail
 • Focail a léamh agus ní focail
 • tuiscint
 • Ainmniú gasta

Is mór an spéis an feabhas ar scileanna meiteolaíochta, nár cuireadh oiliúint dhíreach orthu. De réir theoiric an easnaimh dhúbailte [2], cuireann inniúlacht fóineolaíochta agus ainmniú tapa le cumas léitheoireachta. De réir na n-údar, is féidir go raibh an feabhas ar chumas léitheoireachta i bhfabhar an chomhpháirt mheitéareolaíoch freisin.

In ainneoin na dtorthaí spreagúla, ba chóir a aibhsiú go bhfuil teorainneacha tábhachtacha ag an staidéar mar mhéid an tsampla. Mar sin féin, is féidir a rá cheana féin go bhfuil na chéad torthaí spreagúil, ar feitheamh staidéir ina bhfuil na réamhthástálacha agus na hiar-thástálacha níos faide i gcéin, ag úsáid líon níos airde ábhar.

Tosaigh ag clóscríobh agus brúigh Enter chun cuardach a dhéanamh

Cleachtaí orofacial orofacial