Gach bliain ar fud an domhain Déantar 7,7 milliún cás nua de Alzheimer a dhiagnóisiú (arb ionann é agus 70% den néaltrú iomlán). Le daonra os cionn 60 a dhúbailt, de réir meastacháin, beidh dúbailt idir 2000 agus 2050, beidh sé riachtanach uirlisí agus gníomhaíochtaí a aimsiú a chuirfidh cosc ​​ar theacht an ghalair seo.

Ó thaobh téarmeolaíochta de, is féidir linn idirdhealú a dhéanamh idir:

  • cosc: cóireálacha agus gníomhaíochtaí do dhaoine aonair nach bhfuil (nó nár léirigh) an galar fós
  • diagnóis go luath: modhanna chun an galar a bhrath go luath (de ghnáth feabhsaíonn an diagnóis luath an prognóis)
  • Fachtóirí cosanta: gné d'iompar nó den chomhshaol ar féidir leis riocht a bhaineann le sláinte a chosc nó a mhaolú.

An staidéar

Rinne Lillo-Crespo agus a chomhghleacaithe (2020) [1] athbhreithniú scóipe ar 21 alt ag tosú ón gceist seo a leanas:


An féidir le cluiche na fichille cumais chognaíoch an daonra scothaosta a ndearnadh diagnóis orthu le Alzheimer / néaltrú a fheabhsú (nó moill a chur air ar a laghad)?

I torthaí is féidir iad a achoimriú mar seo a leanas: cé go bhfuil an fhianaise as láthair maidir le gníomhaíocht amháin a roghnú seachas gníomhaíocht eile, tá sé réasúnach a mheas gur féidir le gníomhaíochtaí mar fhichille ról coisctheach a imirt i gcoinne néaltraithe; is cosúil go bhfuil sé níos deacra a ról cosanta a aithint; ina theannta sin, féadfar glacadh níos mó le gníomhaíochtaí ar leith ná gníomhaíochtaí cineálacha mar fhicheall.

Tá easpa staidéir ann fós atá in ann imscrúdú a dhéanamh ar an bhféidearthacht go bhféadfadh buntáistí a bheith ag baint le fichille a imirt mar dhuine óg, nó staidéir atá in ann buntáistí fichille a aithint maidir leis an gcineál néaltraithe. I mbeagán focal, ní mór staidéar agus taighde a dhéanamh fós sna réimsí seo: is é an rud atá cinnte ná gur caitheamh aimsire den scoth é an fichille a imirt chun an intinn a choinneáil oilte, agus thug an t-idirlíon an deis freisin imirt le piaraí dóibh siúd nach raibh in ann roimhe seo ar chúiseanna ama nó achair.

Tosaigh ag clóscríobh agus brúigh Enter chun cuardach a dhéanamh

Meath cognaíoch cuimhne eipeasóideach