Tá sé bunaithe anois agus is eol dúinn go bhfuil dlúthbhaint ag feidhmeanna feidhmiúcháin (mar aon le faisnéis) le go leor gnéithe dár saol: tá sonraí againn maidir lena dtuarthacht maidir le feidhmíocht acadúil, go cruthaitheacht, an cumas léitheoireachta agus an tuiscint ar an téacs, ag scileanna matamaitice, go teanga agus go léirionsaí.

De ghnáth, áfach, agus anailís á déanamh ar éifeacht na bhfeidhmeanna feidhmiúcháin ar ghnéithe tábhachtacha dár saol, díríonn taighde go príomha ar an rud mar a thugtar air feidhmeanna feidhmiúcháin fuar, is é sin, an níos "cognaíocha" agus saor ó mhothúcháin (mar shampla, an cuimhne oibre, solúbthacht chognaíoch agus cosc); labhraítear i bhfad níos lú in ionad na bhfeidhmeanna feidhmiúcháin te mar a thugtar orthu, is é sin, iad siúd a bhaineann leis na críocha a threoraíonn ár gcinntí (go háirithe má tá siad tréscaoilte ag gnéithe mothúchánacha agus spreagthacha), rialú mothúchánach, cuardach sásaimh agus an cumas iad a chur siar .

In 2018, Poon[2] dá bhrí sin tá cinneadh déanta aige grúpa déagóirí a thástáil maidir le foghlaim scoile agus maidir lena bhfolláine síceolaíoch agus a gcumas oiriúnú; ag an am céanna, rinneadh meastóireacht ar fheidhmeanna feidhmiúcháin, fuar agus te, trí cheallraí caighdeánaithe speisialta do na déagóirí céanna.


Cad a d’eascair as an taighde?

In ainneoin a ndúirt an t-údar ina alt féin, úsáidtear na tástálacha go léir chun fuar (rialú aireach, cosc ​​cuimhne oibre, solúbthacht chognaíoch agus pleanáil) agus te (ag déanamh cinneadh) go raibh siad comhghaolta go dona nó nach raibh ar chor ar bith lena chéile (ní raibh sa chomhghaol is airde, agus gan ach ceann amháin chun leibhéal na suntasachta staidrimh a bhaint amach) r = 0,18!); tugann sé sin deis dúinn hipitéis a dhéanamh, ar aon dul leis an méid a mhaígh Miyake agus a comhghleacaithe[1], go bhfuil comhpháirteanna éagsúla na bhfeidhmeanna feidhmiúcháin réasúnta dícheangailte óna chéile.

Is cinnte gur gné an-spéisiúil é sin, glan ó thionchar na leibhéal intleachtúil, feidhmeanna feidhmiúcháin fuar bhí tuartha ag an feidhmíocht acadúilfeidhmeanna feidhmiúcháin cordial cruthaíodh go raibh sé tuarthaoiriúnú síceolaíoch.
Dealraíonn sé ansin gur dhá thógáil dhifriúla iad na feidhmeanna feidhmiúcháin fuar agus te, agus iad ag obair go sineirgíoch, agus a bhfuil tábhacht dhifriúil acu maidir le comhthéacsanna éagsúla saoil.

Faoi dheireadh, baineann sonraí suntasacha eile le treocht na scóir sna tástálacha a úsáidtear sa taighde seo, ó 12 go 17 mbliana d’aois: an cuimhne oibre ó bhéal léiríonn sé fás leanúnach le haois (sa raon a mheastar sa taighde seo), ag taispeáint méadú gasta timpeall 15 bliana d’aois freisin; freisin an rialú aird le feiceáil i bhfás leanúnach san aoisghrúpa seo; ann solúbthacht chognaíoch is cosúil go méadóidh sé go leanúnach suas le 16 bliana d’aois; mar an gcéanna, an cumas chun ar chosc léiríonn ardú géar ó 13 go 16; ann pleanáilfaoi ​​dheireadh, léiríonn sé fás leanúnach le haois, ag taispeáint buaic méadaithe thart ar 17 mbliana d’aois, áfach.
An-difriúil is ea treocht feidhmeanna feidhmiúcháin cordial ós rud é go bhfuil an treocht ó 12 go 17 mbliana d’aois i gcruth cloig (nó “U” inbhéartaithe); is é sin le rá, timpeall 14-15 bliana d’aois, breathnaítear léirithe níos measa (sa taighde seo) i gcomparáid leis na haoiseanna roimhe sin agus na haoiseanna ina dhiaidh sin; níos cruinne, san aoisghrúpa seo tá claonadh níos mó ann riosca a dhéanamh agus cuardach a dhéanamh ar shásamh beag ach láithreach (i gcomparáid leo siúd atá i bhfad i gcéin in am ach níos mó).

A chur i gcrích ...

Maidir le feidhmeanna feidhmiúcháin fuar, is cosúil go n-aibíonn cosc, cuimhne oibre agus solúbthacht chognaíoch níos luaithe ná mar a bhí beartaithe sa phleanáil; is féidir glacadh leis mar sin gurb é an chéad cheann (níos bunúsaí) an bunús le forbairt an dara ceann (ar ord níos airde).

I gcomparáid le feidhmeanna feidhmiúcháin te, d’fhéadfadh an patrún inbhéartaithe “U” breathnaithe míniú a thabhairt ar an gclaonadh méadaithe i leith iompraíochtaí riosca a bhreathnaítear go minic in ógántacht.

Ar bhonn níos ginearálta, is cosúil go dtomhaiseann na tástálacha ar fheidhmeanna feidhmiúcháin fuar agus iad siúd le haghaidh feidhmeanna feidhmiúcháin te tógálacha difriúla: is cosúil go bhfuil baint níos mó ag an gcéad cheann acu, i ndáiríre, le cuspóirí níos “cognaíocha” a bhaint amach (mar shampla, feidhmíocht scoile), tá baint níos mó ag an dara ceann acu le cuspóirí níos sóisialta agus mothúchánacha.

Dá bhrí sin, tá fís níos comhtháite maidir le feidhmeanna feidhmiúcháin úsáideach, go minic neamhchothromaithe go heisiach maidir leis na comhpháirteanna níos mó fuar.

IS FÉIDIR LIOM IDIR IDIRNÁISIÚNTA IN:

TAGAIRTÍ

Tosaigh ag clóscríobh agus brúigh Enter chun cuardach a dhéanamh

earráid: Tá ábhar cosanta !!