Tábhacht na feidhmeanna feidhmiúcháin tá sé ar eolas i go leor réimsí den saol agus, ní nach ionadh, labhair muid faoi le go leor alt; chonaiceamar, mar shampla, an tábhacht a bhaineann le feidhmeanna feidhmiúcháin maidir le mhatamaitic, go teanga, go léamh agus tuiscint ar an téacs, agus chuig an cruthaitheacht.

Ina theannta sin, is féidir le measúnú críochnúil ar fheidhmeanna feidhmiúcháin cabhrú leat idirdhealú a dhéanamh idir cineálacha éagsúla néaltraithe.

Is é an iarmhairt is soiléire ná gur dhírigh a lán taighde ar an bhféidearthacht feidhmeanna feidhmiúcháin a fheabhsú i gcineálacha éagsúla comhthéacsanna, mar shampla, i aois réamhscoile, saapáia agus i gortú inchinne faighte.


Rinne duine éigin iarracht freisin féachaint an féidir feidhmeanna feidhmiúcháin a mhéadú go hindíreach, mar shampla trí fhoghlaim a ag seinm uirlis cheoil.

Tá an staidéar a rinne Arfé agus comhoibritheoirí an-spéisiúil freisin[1], trína ndearna na húdair meastóireacht ar anéifeacht na hoiliúna ríomhchlárúcháin ar fheidhmeanna feidhmiúcháin.

Go sonrach, chuir siad 5 n-uair an chloig oiliúna ar ghrúpa leanaí 6- agus 8 bliana d’aois ar an códaithe trí ardán ar líne (code.org); rinneadh comparáid idir na leanaí céanna, roimh agus tar éis na tréimhse oiliúna le grúpa eile leanaí, a cuireadh faoi ghníomhaíochtaí caighdeánacha scoile sna hábhair eolaíochta a rabhthas ag súil leo don aois, trí na tástálacha pleanála agus coiscthe seo a leanas:

  • Tástáil Maze Léargas Elithorn ar an BVN 12-18
  • Stroop Uimhriúil an BIA
  • Toirmeasc ar NEPSY-II

NA TORTHAÍ

De réir ionchais na dtaighdeoirí, d’éirigh go maith leis na leanaí a ghlac páirt in oiliúint ríomhchlárúcháin méaduithe feidhmíochta i dtástálacha rialaithe pleanála agus impulsivity.

Bhí na torthaí seo, a fuarthas in aon mhí amháin inchomparáide leis an méadú spontáineach ar fheidhmíocht a breathnaíodh thar thréimhse seacht mí.

Má smaoiníonn tú air, ní haon ionadh é seo ar fad: foghlaim na códaithei ndáiríre, éilíonn sé anailís chruinn a dhéanamh ar na fadhbanna, nósanna imeachta algartamacha a choincheapú agus saothar a roinnt ina roinnt céimeanna gan a bheith ruaigthe; ar bhealach, d’fhéadfaí na cumais "pleanáil" agus "cosc" a achoimriú.

Dá ndéanfaí na sonraí seo a mhacasamhlú agus na héifeachtaí a urramú freisin i saol laethúil leanaí agus daoine óga (mar shampla, i bhfeidhmíocht scoile) bheadh ​​cúis amháin eile ann chun an códaithe gníomhaíocht riachtanach le cur san áireamh go buan i gcuraclaim scoile.

IS FÉIDIR LIOM IDIR IDIRNÁISIÚNTA IN:

TAGAIRTÍ

Tosaigh ag clóscríobh agus brúigh Enter chun cuardach a dhéanamh

earráid: Tá ábhar cosanta !!