Tá go leor scríofa againn cheana san am atá thart faoi feidhmeanna feidhmiúcháin agus faisnéis; Is cinnte go dtuigfidh duine éigin an dodhéanta teorainneacha soiléire a tharraingt sna sainmhínithe ar gach ceann den dá thógáil go dtí go bhfaighfear cosúlachtaí tábhachtacha.

Chun feidhmeanna feidhmiúcháin a shainiú d’fhéadfaimis a rá gur réimse scileanna cognaíocha idirghaolmhara é idir an cumas simplí gníomh a thionscnamh go deonach agus iompraíochtaí áirithe a chosc suas go dtí pleanáil casta, chun acmhainn na réiteach fadhbanna agus go léirintuition[1]. Coincheapa na pleanála, réiteach fadhbanna agus tá intuition, áfach, nasctha go dosheachanta le faisnéis.

Is gnách mar sin streachailt chun idirdhealú a dhéanamh idir an dá choincheap, i.e. feidhmeanna feidhmiúcháin agus cumais intleachtúla, go dtí go dtugann roinnt údar faoi fhorluí iomlán a hipitéis idir roinnt comhpháirteanna faisnéise agus roinnt comhpháirteanna aird-feidhmiúcháin[2], i bhfianaise an chomhghaoil ​​an-ard eatarthu atá le fáil i sampla d’aosaigh “normotypical” (agus freisin mar gheall ar thuar feidhmeanna feidhmiúcháin i leanaí maidir le forbairt a gcuid scileanna réasúnaíochta sa todhchaí[4]).


Is féidir le cabhair chun an dá thógáil a dhifreáil teacht ó shamplaí daonra aitíopúla, mar shampla samplaí leanaí cumasacha. Montoya-Arenas agus a chomhghleacaithe[3] roghnaigh líon mór leanaí, roinnte ar meán-fhaisnéis (IQ idir 85 agus 115), faisnéis níos airde (IQ idir 116 agus 129) e faisnéis i bhfad níos airde (IQ os cionn 129, i.e. cumasach); rinneadh meastóireacht intleachtúil ar gach leanbh agus rinneadh meastóireacht fhorleathan ar fheidhmeanna feidhmiúcháin. Ba é a bhí i gceist ná anailís a dhéanamh ar cibé an rachadh an dá thógáil teoiriciúla lámh ar láimh sna trí fhoghrúpa éagsúla agus a mhéid a rachadh siad.

Cad a d’eascair as an taighde?

Cé gur ar bhealaí éagsúla, rinneadh comhghaolú suntasach idir na hinnéacsanna éagsúla a tháinig as an scála intleachtúil agus na scóir sna tástálacha éagsúla ar fheidhmeanna feidhmiúcháin sna foghrúpaí ar an meánleibhéal faisnéise agus ar leibhéal níos airde; sonraí eile is suimiúla, áfach: sa ghrúpa leanaí cumasacha na scóir éagsúla a thagann as an scála intleachtúil agus iad siúd a bhaineann le tástálacha ar fheidhmeanna feidhmiúcháin níor léirigh siad aon chomhghaol suntasach.
De réir an méid atá ráite, tá dhá chonclúid mar thoradh ar na sonraí:

  • Is dhá chumas ar leithligh iad feidhmeanna feidhmiúcháin agus faisnéis (nó, ar a laghad, tomhaiseann na tástálacha faisnéise agus na tástálacha aird-feidhmiúcháin cumais éagsúla)
  • Murab ionann agus an méid a tharlaíonn i leanaí a bhíonn ag forbairt de ghnáth, tá feidhmíocht na bhfeidhmeanna feidhmiúcháin neamhspleách ar fhaisnéis

Is faisnéis an-tábhachtach í seo, áfach, mar a tharlaíonn go minic caithfear iad a léirmhíniú go cúramach maidir le teorainneacha an taighde, ar an gcéad dul síos an sampla nach bhfuil ionadaíoch don daonra iomlán (ní leanaí atá ag forbairt de ghnáth, ná daoine ardchumasach) ó roghnaíodh na hábhair go léir ar bhonn feidhmíochta scoile (an-ard) .

IS FÉIDIR LIOM IDIRNÁISIÚ A DHÉANAMH

TAGAIRTÍ

Tosaigh ag clóscríobh agus brúigh Enter chun cuardach a dhéanamh

earráid: Tá ábhar cosanta !!
Líofachtaí briathartha séimeantaice