Sna Stáit Aontaithe, bíonn tionchar ag stróc ar 795 duine fásta gach bliain. Díobh seo, léiríonn thart ar 100 apáia. Tá costais shuntasacha ag Aphasia, ar cosúil go dtéann sé i bhfeidhm ar thart ar mhilliún duine sna Stáit Aontaithe, don duine aonair (sóisialú teoranta, deacrachtaí oibre) agus don chóras sláinte (i ndáiríre, tá cóireálacha an-fhada riachtanach).

Faoi láthair is é an stróc príomhchúis an aphasia. Tarlaíonn thart ar dhá thrian de strócanna os cionn 65 bliana d’aois. Ar an gcúis seo, bhí sé mar aidhm ag athbhreithniú ar 40 staidéar le Ellis agus Urban (2018) [1] imscrúdú a dhéanamh ar an ngaol idir aois agus:

  1. an dóchúlacht go dtarlóidh aphasia tar éis stróc
  2. an cineál aphasia
  3. na patrúin téarnaimh
  4. toradh deiridh

Torthaí

Stróc agus láithreacht / féidearthacht aphasia: is gnách go mbíonn othair a bhfuil aphasia níos mó orthu ná othair gan aphasia. Cúis amháin, le fíorú, a d’fhéadfadh a bheith ina chúis éagsúil le strócanna ag brath ar aois.


Stróc agus cineál aphasia: Is gnách go mbíonn aphasia neamh-líofa ag othair níos óige. Arís, d’fhéadfadh cúis na stróc in othair scothaosta (thrombóis) míniú a thabhairt ar shuíomh posterior an chuid is mó de na strócanna i gcomparáid leis na cinn níos óige (atá i mbaol níos mó do strócanna embólach). Ní féidir a chur as an áireamh gur dóichí go mbeidh damáiste posterior ag athruithe sa chóras cerebrovascular le linn dul in aois.

Patrún téarnaimh agus torthaí: ní cosúil go bhfuil aon chomhghaol suntasach le haois. Cinnte na sonraí is iontaí: níor léirigh 12 de na 17 staidéar aois chun cinn mar chonstaic ar an aistriú go foirmeacha níos séimhe de aphasia.

Dealraíonn sé, mar sin, go bhfuil aois mar fhachtóir le breithniú, ach a áireamh i gcomhthéacs measúnaithe níos leithne a chuireann san áireamh tosca réamh-stróc (staid na sláinte, leibhéal an oideachais) i dteannta na bhfachtóirí clasaiceacha a bhaineann le stróc (suíomh an loit, méid an lagaithe cainte tosaigh).

Ár gcion

Ní amháin go bhfuil costas mothúchánach ag Aphasia ach freisin costas eacnamaíoch don othar agus dá theaghlach. Cuireann daoine áirithe, ar chúiseanna eacnamaíocha, teorainn lena bhféidearthachtaí athshlánaithe, in ainneoin na fianaise a thacaíonn leis an ngá atá le dianobair leanúnach. Ar an gcúis seo, ó Mheán Fómhair 2020, is féidir ár gcuid aipeanna go léir a úsáid saor in aisce ar líne. Is féidir na feidhmchláir ghréasáin a úsáid fiú as líne ar do ríomhaire íoslódáil aphasia KIT. Tá 5 aip gréasáin sa bhailiúchán seo (Scríobh an focal, Léamhthuiscint, Siollaí a ainmniú, siollaí a aithint agus Tábla siollaí) le húsáid ar ríomhaire agus níos mó ná míle leathanach de chártaí le gníomhaíochtaí le priontáil, táblaí cumarsáide agus ábhair éagsúla.

Tá trí bhailiúchán mór gníomhaíochtaí cruthaithe againn ar an teanga PDF de réir limistéir:

Le súil go bhféadann na hábhair seo a bheith ar fáil saor in aisce cabhrú leo siúd a dteastaíonn uathu téarnamh go gasta agus go hiomlán.

Tosaigh ag clóscríobh agus brúigh Enter chun cuardach a dhéanamh

Pleanáil teanga