Labhraíomar cheana i roinnt cásanna de faisnéis agus feidhmeanna feidhmiúcháin, fiú ag cur síos ar thaighde a thiocfadh chun solais roinnt difríochtaí tábhachtacha.
Ag an am céanna, áfach, tá sé dosheachanta a thabhairt faoi deara méid áirithe forluí idir na sainmhínithe ar an dá thógáil teoiriciúla; mar shampla, úsáidtear scileanna pleanála agus fadhbréitigh go córasach sna coincheapa agus sna tuairiscí éagsúla ar fheidhmeanna feidhmiúcháin. Mar sin féin, is minic a chuireann an dá chumas seo le míniú a thabhairt ar na hiompraíochtaí a shainmhínímid de ghnáth mar “Chliste”.
Mar gheall ar an gcosúlacht seo idir feidhmeanna faisnéise agus feidhmiúcháin, tá sé réasúnach a bheith ag súil go ndéanfaidh an dara ceann tuartha i bpáirt ar a laghad. Is é sin le rá, ba cheart dúinn a bheith ag súil de réir mar a mhéadaíonn feidhmíocht i dtástálacha chun feidhmeanna feidhmiúcháin a thomhas, go mbeidh méadú ar scóir i dtástálacha chun faisnéis a mheas.
Maidir le tástálacha ar fheidhmeanna feidhmiúcháin, cuireann roinnt údar in iúl go ndéanann na tástálacha a dhéanann meastóireacht orthu trí thascanna atá níos casta de réir cosúlachta (mar shampla, an Tástáil Sórtála Cárta Wisconsin o la Túr Hanoi), níl iontaofacht agus bailíocht acu[3]. Ceann de na hiarrachtaí is aitheanta chun iarracht a dhéanamh an fhadhb seo a réiteach ná fadhb Miyake agus comhoibritheoirí[3] a rinne iarracht feidhmeanna feidhmiúcháin a bhriseadh síos ina gcomhpháirteanna níos simplí agus, go beacht, trí:

  • Toirmeasc;
  • solúbthacht chognaíoch;

Trí staidéar an-cháiliúil a rinneadh ar dhaoine fásta ar leibhéal ollscoile, leag na taighdeoirí céanna béim ar an gcaoi a bhfuil na trí scil seo ceangailte ach is cosúil go bhfuil siad scartha óna chéile, ag taispeáint freisin go mbeidís in ann feidhmíocht a thuar i dtascanna níos casta (mar shampla, Túr Hanoi agus an Tástáil Sórtála Cárta Wisconsin).

Duan agus a chomhghleacaithe[1] in 2010 shocraigh siad samhail Miyake a thástáil in aois na forbartha agus, go beacht, i ndaoine aonair idir 11 agus 12 bliana d’aois. An aidhm a bhí leis ná a fheiceáil an raibh eagrú feidhmeanna feidhmiúcháin cosúil leis an méid a fuarthas i measc daoine fásta, is é sin, le trí chomhpháirt (cosc, cuimhne oibre agus solúbthacht a nuashonrú) a bhaineann lena chéile ach atá dealraitheach go bhfuil siad deighilte fós.
Sprioc eile a bhí ann meastachán a dhéanamh ar an gcaoi ar mhínigh feidhmeanna feidhmiúcháin faisnéis sreabhach.


Chun seo a dhéanamh, chuir údair an staidéir meastóireacht intleachtúil ar 61 duine aonair trí Maitrísí forásacha Raven, agus meastóireacht ar fheidhmeanna cognaíocha sna trí chomhpháirt a luadh cheana.

NA TORTHAÍ

Maidir leis an gcéad chuspóir, dhearbhaigh na torthaí na hionchais go díreach: rinneadh na trí chomhpháirt tomhaiste d'fheidhmeanna feidhmiúcháin a chomhghaolú ach tá siad scartha fós, rud a mhacasamhlú, i ndaoine aonair i bhfad níos óige, na torthaí a d’fhoilsigh Miyake agus comhoibritheoirí 10 mbliana roimhe sin.

Níos suimiúla fós, áfach, iad siúd a bhaineann leis an dara ceist: cé na comhpháirteanna d’fheidhmeanna feidhmiúcháin a mhínigh na scóir a bhaineann le faisnéis sreabhach is mó?
Léirigh beagnach gach tástáil ar fheidhmeanna feidhmiúcháin comhghaolta suntasacha (bhí claonadh acu dul lámh ar láimh) le scóir sa tástáil intleachtúil. Mar sin féin, trí “cheartú” na luachanna maidir le méid na gcomhghaolmhaireachtaí cómhalartacha idir cosc, solúbthacht agus nuashonrú cuimhne oibre, níor fhan ach an dara ceann acu bainteach go mór le faisnéis sreabhach (ag míniú thart ar 35%).

I GCRÍCH...

Cé go mbíonn baint staitistiúil aige go minic, Tá feidhmeanna faisnéise agus feidhmiúcháin fós le feiceáil mar dhá thógáil teoiriciúla ar leithligh (nó, ar a laghad, is cosúil go dtomhaiseann na tástálacha a úsáidtear chun foirgneamh amháin nó an ceann eile meastóireacht a dhéanamh ar chumais éagsúla). Ach, is cosúil gur cuid de fheidhmeanna feidhmiúcháin a bhfuil dlúthbhaint acu le faisnéis is ea cuimhne oibre a nuashonrú. Sula mealltar muid féin, áfach, go bhfuil an cheist chomh simplí (ag glacadh leis go bhfreagraíonn cuimhne íseal oibre do fhaisnéis íseal agus a mhalairt), is fiú a mheas go mbíonn rudaí an-chasta i samplaí seachas na cinn “mheánacha”. Mar shampla, i neamhoird foghlama ar leith, ní cosúil go bhfuil baint láidir ag scóir cuimhne oibre le IQ[2]. Tá sé tábhachtach mar sin a mheas go bhfuil na sonraí ón taighde seo mar bhia tábhachtach le machnamh, agus iad an-aireach i gcónaí seachas a bheith ag teacht ar chonclúidí.

IS FÉIDIR LIOM IDIR IDIRNÁISIÚNTA IN:

Tosaigh ag clóscríobh agus brúigh Enter chun cuardach a dhéanamh

earráid: Tá ábhar cosanta !!