Cé dó atá ann: Leanaí agus déagóirí a bhfuil deacrachtaí scoile acu

Cá fhad a mhairfidh sé: 2-3 lá thart

Cé mhéad a chosnaíonn sé: 384 €

Conas a chríochnaíonn sé: Tuarascáil dheiridh agus diagnóis fhéideartha (DSA)

An áit a ndéantar an measúnú: Trí Ugo Bassi, 10 (Bologna)

Conas teagmháil a dhéanamh linn: 392 015 3949

Cé dó a bhfuil sé?

Tá an cineál cosáin seo oiriúnach go háirithe do go leor cineálacha cásanna. Mar shampla, nuair a bhíonn deacracht ag an duine fanacht dírithe, faisnéis agus nósanna imeachta a chur de ghlanmheabhair (téacsanna le staidéar, táblaí, nósanna imeachta ríofa ...), coincheapa a chur in iúl, faisnéis i scríbhinn agus ó bhéal a léamh agus a thuiscint i gceart.

In imthosca eile, baineann an t-amhras leis an bhféidearthacht go bhfuil cumais i bhfad níos airde ná an norm ag an leanbh nó ag an duine óg agus go bhféadfadh teagasc pearsantaithe a bheith ag teastáil dá bharr.

Tá sé úsáideach go háirithe nuair a bhíonn amhras faoi chuid de na coinníollacha seo:

  • disléicse (fadhbanna léitheoireachta)
  • dysorthography (fadhbanna litrithe)
  • dyscalculia (fadhbanna ríomh)
  • dysgraphia (fadhbanna scríbhneoireacht inléite tháirgeadh
  • ADHD (fadhbanna aird agus impulsivity)
  • Suaitheadh ​​óráidí
  • Plusdotation (leibhéal intleachtúil i bhfad níos airde ná an norm)

Conas a dhéantar é?

Agallamh neamhbhuan. Is nóiméad cognaíoch é atá dírithe ar fhaisnéis ábhartha a bhailiú faoi stair chliniciúil an othair. Cuidíonn an chéim seo leis an bhfadhb fhéideartha a shainaithint agus soláthraíonn sé an chéad treoshuíomh chun céim na meastóireachta a bhunú.

Creat meastóireachta agus diagnóiseach. Le linn an mheasúnaithe, cuirfear roinnt tástálacha ar an leanbh (nó an duine óg) a bhfuil sé d’aidhm fhoriomlán acu imscrúdú a dhéanamh ar fheidhmiú cognaíocha agus ar fheidhmíocht san fhoghlaim (mar shampla, an leibhéal intleachtúil, scileanna aird, cuimhne, teanga, sealbhú na léitheoireachta, scríbhneoireacht agus ríomh).

Dréachtú na tuarascála agus an agallaimh ar ais. Ag deireadh an phróisis dhiagnóiseach, ullmhófar tuarascáil a thabharfaidh achoimre ar an méid a tháinig chun cinn ó na céimeanna roimhe seo. Tuairisceofar tograí idirghabhála freisin. Déanfar an tuarascáil seo a sheachadadh agus a mhíniú do na tuismitheoirí le linn an agallaimh ar ais, ag míniú na gconclúidí a baineadh amach agus na moltaí idirghabhála dá bharr.

Cad is féidir a dhéanamh amach anseo?

Bunaithe ar an méid a tháinig chun cinn ón measúnú, is féidir cosáin éagsúla a chur i bhfeidhm:

I gcás neamhoird foghlama shonraigh, de bhua an dlí 170/2010, beidh ar an scoil doiciméad ar a dtugtar Plean Díodrach Pearsantaithe (PDP) a chur ar fáil, ina dtaispeánfaidh sé na huirlisí cúitimh agus dáiliúcháin a chaithfidh sé a úsáid chun an teagasc a shaincheapadh ar mhodhanna foghlama an linbh / an bhuachalla (féach freisin: Diagnóis DSA: cad ba chóir duit a dhéanamh amach anseo?).

I gcás tréithe eile, mar shampla deacrachtaí aird, deacrachtaí cuimhne nó leibhéal intleachtúil an-ard, is féidir i gcónaí plean pearsantaithe teagaisc a dhréachtú de bhua an chiorcláin aireachta ar BES (Riachtanais Speisialta Oideachais).

Ina theannta sin, cruinnithe de urlabhra Teiripe chun gnéithe a bhaineann le teanga nó foghlaim a fheabhsú (léamh, scríobh agus ríomh), cúrsaí neuropsychology feabhas a chur ar scileanna aire agus cuimhneacháin agus cúrsaí oiliúna tuismitheora chun teacht ar na straitéisí cuí chun fadhbanna iompraíochta aon linbh a bhainistiú.

Tosaigh ag clóscríobh agus brúigh Enter chun cuardach a dhéanamh

earráid: Tá ábhar cosanta !!