Cé dó atá ann: Leanaí agus déagóirí a bhfuil deacrachtaí scoile acu
Cá fhad a mhairfidh sé: 2-3 lá thart
Cé mhéad a chosnaíonn sé: 304
Conas a chríochnaíonn sé: Tuarascáil dheiridh agus diagnóis fhéideartha (DSA)

Trí Ugo Bassi 10, Bologna

An bhfuil diagnóis phríobháideach ASD bailí ar scoil?

Cad a chuimsíonn measúnú neuropsychological agus teiripe urlabhra?

Is é cuspóir an phróisis dhiagnóiseach ná ceann a dhéanamh measúnú cruinn ar scileanna agus ar dheacrachtaí an bhuachaill, tríd cainteanna e tástáil caighdeánaithe chun scileanna i go leor réimsí a mheas.

Is féidir na scileanna a imscrúdaítear a bheith ilghnéitheach, lena n-áirítear an teanga, an cuimhne, L 'attenzione agus scileanna réasúnaíocht. I gcásanna deacrachtaí scoile, riartar trialacha caighdeánaithe ar fhoghlaim (léamh, scríobh e ríomh).


Ag deireadh na meastóireachta eisítear tuarascáil scríofa ina ndéantar príomhthréithe (deacrachtaí agus láidreachtaí) an duine a thuairisciú.

I gcásanna áirithe ceadaíonn na tréithe seo diagnóis a dhéanamh ar neamhord foghlama sonrach (disléicse, dysorthography, dyscalculia, dysgraphia), suaitheadh ​​airde (ADHD) agus / nó neamhord sonrach teanga.

Glactar le haon diagnóis DSA a eisíodh ag deireadh na meastóireachta i Emilia-Romagna cosúil le diagnóis ón tSeirbhís Sláinte Náisiúnta, mar a éilíonn na treoirlínte ar DSA i Réigiún Emilia-Romagna.

Cé dó a bhfuil sé?

Tá an cineál cosáin seo oiriúnach go háirithe do go leor cineálacha cásanna. Mar shampla, nuair a bhíonn deacracht ag an duine fanacht dírithe, faisnéis agus nósanna imeachta a chur de ghlanmheabhair (téacsanna le staidéar, táblaí, nósanna imeachta ríofa ...), coincheapa a chur in iúl, faisnéis i scríbhinn agus ó bhéal a léamh agus a thuiscint i gceart. Tá sé úsáideach go háirithe nuair a bhíonn amhras faoi chuid de na coinníollacha seo:

  • disléicse (fadhbanna léitheoireachta)
  • dysorthography (fadhbanna litrithe)
  • dyscalculia (fadhbanna ríomh)
  • dysgraphia (fadhbanna scríbhneoireacht inléite tháirgeadh
  • ADHD (fadhbanna aird agus impulsivity)
  • Suaitheadh ​​óráidí

Conas a dhéantar é?

Agallamh neamhbhuan. Is nóiméad cognaíoch é atá dírithe ar fhaisnéis ábhartha a bhailiú faoi stair chliniciúil an othair. Cuidíonn an chéim seo leis an bhfadhb fhéideartha a shainaithint agus soláthraíonn sé an chéad treoshuíomh chun céim na meastóireachta a bhunú.

Creat meastóireachta agus diagnóiseach. Le linn na meastóireachta, rachaidh an leanbh (nó an buachaill) faoi roinnt tástálacha a bhfuil sé mar aidhm acu, tríd is tríd, feidhmiú cognaíoch agus feidhmíocht foghlama a fhiosrú.

Dréachtú na tuarascála agus an agallaimh ar ais. Ag deireadh an phróisis dhiagnóiseach, ullmhófar tuarascáil a thabharfaidh achoimre ar an méid a tháinig chun cinn ó na céimeanna roimhe seo. Tuairisceofar tograí idirghabhála freisin. Déanfar an tuarascáil seo a sheachadadh agus a mhíniú do na tuismitheoirí le linn an agallaimh ar ais, ag míniú na gconclúidí a baineadh amach agus na moltaí idirghabhála dá bharr.

Cad is féidir a dhéanamh amach anseo?

Bunaithe ar an méid a tháinig chun cinn ón measúnú, is féidir cosáin éagsúla a chur i bhfeidhm:

I gcás neamhoird foghlama shonraigh, de bhua an dlí 170/2010, beidh ar an scoil doiciméad ar a dtugtar Plean Díodrach Pearsantaithe (PDP) a chur ar fáil, ina dtaispeánfaidh sé na huirlisí cúitimh agus dáiliúcháin a chaithfidh sé a úsáid chun an teagasc a shaincheapadh ar mhodhanna foghlama an linbh / an bhuachalla (féach freisin: Diagnóis DSA: cad ba chóir duit a dhéanamh amach anseo?).

I gcás deacrachtaí eile, mar shampla aird nó cuimhne, is féidir i gcónaí plean teagaisc pearsantaithe a dhréachtú de bhua an chiorcláin aireachta ar BES (Riachtanais Speisialta Oideachais).

Ina theannta sin, cruinnithe de urlabhra Teiripe chun gnéithe a bhaineann le teanga nó foghlaim a fheabhsú (léamh, scríobh agus ríomh), cúrsaí neuropsychology feabhas a chur ar scileanna aire agus cuimhneacháin agus cúrsaí oiliúna tuismitheora chun teacht ar na straitéisí cuí chun fadhbanna iompraíochta aon linbh a bhainistiú.

Tosaigh ag clóscríobh agus brúigh Enter chun cuardach a dhéanamh